Tải sách PDF –  Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của “Đảng và dân tộc ta Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh kiên cường, không mệt mỏi, Nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh …

Quyển sách 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết bởi Tác giả với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 236.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

✅ Tiêu đề 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
✅ Tác giả
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Văn hóa Thông tin
✅ Định dạng file 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh .pdf

Tải ebook 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh pdf

40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải sách 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của “Đảng và dân tộc ta Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh kiên cường, không mệt mỏi, Nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, trước khi đi xa đã để lại bản Di chúc lịch sử chỉ dẫn lối cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và cả tương lai.

Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo di chúc của Bác Hồ.

40 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng lời dạy của Người và đã giành được thắng lợi to lớn: hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước thống nhất và vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn phát huy chủ nghĩa quốc tế trong sáng, cao cả, làm hết sức mình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn kết  giữa các Đảng cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời luôn chú ý xây dựng các mối quan hệ cộng đồng quốc tế và các Đảng cộng sản anh em, coi đó là những nhân tố quan trọng trong thời chiến tranh cũng như thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như hiện nay. Cùng với quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh bản quyền ở đâu.

Quyển sách 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh hiện được bán với giá tham khảo 236.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF

40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tác giả PDF

Tải sách 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ebook MOBI

40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh EPUB

40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh full

40 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *