Tải sách PDF –  Lối suy nghĩ truyền thống của người phương Tây (và của con người nói chung) thuờng không khuyến khích họ có những suy nghĩ mang tính xây dựng. Và Phương pháp Sáu Chiếc Mũ Tư Duy (tư duy song song) ra đời là để thay đổi quan điểm lỗi thời đó.

Quyển sách 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) viết bởi Tác giả Edward de Bono với chủ đề Tâm Lý – Kỹ Năng Sống và được bán với giá 101.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022)

✅ Tiêu đề 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022)
✅ Tác giả Edward de Bono
✅ Chủ đề Tâm Lý – Kỹ Năng Sống
✅ Nhà xuất bản Nxb Thế giới
✅ Định dạng file 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) .pdf

Tải ebook 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) pdf

6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022)

Bạn có thể tải sách 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022)

Lối suy nghĩ truyền thống của người phương Tây (và của con người nói chung) thuờng không khuyến khích họ có những suy nghĩ mang tính xây dựng. Và Phương pháp Sáu Chiếc Mũ Tư Duy (tư duy song song) ra đời là để thay đổi quan điểm lỗi thời đó.

Tư duy song song có nghĩa là vào cùng một thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn nhận vấn đề từ cùng một hướng.

Phương pháp tư duy song song tập trung khai thác những ý tưởng và sáng kiến mà mỗi người có được trong từng phuơng hướng tư duy. Vì thế, mọi người phải cùng đội chiếc mũ màu đen vào một thời điểm được chỉ định, sau đó tất cả lại đội lên đầu chiếc mũ màu trắng vào một lúc khác. Chỉ như thế mới là tư duy song song, và chỉ có thế ta mới sử dụng được một cách hoàn toàn và đầy đủ kinh nghiệm cũng như sự thông minh của mỗi người.

Mua sách 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) bản quyền ở đâu.

Quyển sách 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) hiện được bán với giá tham khảo 101.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) PDF

6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) Tác giả Edward de Bono PDF

Tải sách 6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) ebook MOBI

6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) EPUB

6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) full

6 Chiếc Mũ Tư Duy (Tái Bản 2022) đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *