Tải sách PDF –  Cuốn sách cung cấp cho người đọc
những phương pháp để đạt đến một cuộc sống thực sự ý nghĩa và trọn vẹn. Dưới
ánh sáng của Phật pháp, thi ca, nghệ thuật, khoa học thực nghiệm, vụ trụ quan
Đông phương và Tây phương được soi tỏ để từ …

Quyển sách Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui viết bởi Tác giả Nguyễn Thế Đăng với chủ đề Sách học làm người và được bán với giá 93.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui

✅ Tiêu đề Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui
✅ Tác giả Nguyễn Thế Đăng
✅ Chủ đề Sách học làm người
✅ Nhà xuất bản Nxb Hà Nội
✅ Định dạng file Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui .pdf

Tải ebook Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui pdf

Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui

Bạn có thể tải sách Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui

Cuốn sách cung cấp cho người đọc
những phương pháp để đạt đến một cuộc sống thực sự ý nghĩa và trọn vẹn. Dưới
ánh sáng của Phật pháp, thi ca, nghệ thuật, khoa học thực nghiệm, vụ trụ quan
Đông phương và Tây phương được soi tỏ để từ đó mỗi người có được cái nhìn thấu
suốt và tìm thấy được con đường đi của chính mình.

Thế nên, đạo Phật vô thượng là vì
thế: đối với cái già nua, cổ lỗ của chúng ta là tính chất trẻ thơ vĩnh cửu vì
chưa từng ô nhiễm của nó, ngược với cơn vô thường chóng vánh của đời người thì
nó là Bất tử, Chân thường, đối với nỗi khổ đau vô vàn hình trạng của chúng ta
thì nó là An Lạc, đối với phận kiếp sanh già bệnh chết của chúng ta thì nó là
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Tính cách trẻ thơ, luôn luôn tươi trẻ, vui đùa, khoái
hoạt tự tại của tất cả các vị tăng Phật giáo đều bắt nguồn từ cái Thường, Lạc,
Ngã, Tịnh này.

Sự trẻ trung tươi mới đó là do đã
chết đi cái con người cũ kỹ của vòng sanh già bệnh chết, đã chết đi cái bản ngã
nặng nề hợp tạo bằng tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến… và bởi thế, nỗi sợ hãi
chết đi, sự quay cuồng lo lắng giữa được và mất đã chết đi, các tướng sanh diệt
đã chết đi: “Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền”. Nói như một đệ tử trả lời
thầy mình: “Con hiện nay da dẻ đã lột sạch, chỉ còn nguyên một Nhất Chân”. Hay
nói một cách văn vẻ như Trần Thái Tông:

Ai hay mây cuốn trời
không tịnh

Bên trời núi biếc
lộng uyên màu
.

Trong truyện Tây Du Ký, ở đoạn
cuối cuộc hành trình, thầy trò Đường Tam Tạng đến một dòng sông rộng chỉ có độc
nhất một chiếc đò để qua. Khi đò cập bến, sắp bước lên thì ngài Đường Tăng giật
mình vì con đò không có đáy. Đang còn lưỡng lự, thì Tôn Ngộ Không đẩy ngài lọt
vào trong đò rồi tất cả leo lên. Ra đến giữa sông, tất cả thầy trò mỗi người
đều thấy cái xác chết của chính mình từ thượng nguồn trôi xuống. Đoạn này diễn
tả cái chết của phàm ngã mà Thiền gọi là “đại tử nhất phiên”. Con người cũ kỹ
ngàn năm có chết đi, tâm phân biệt gây ra bao nhiêu tội lỗi có chết đi, thì mới
đến được đất Phật, mới đến được bờ bên kia, bờ Niết bàn mà Đại thừa gọi là
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.

Mục lục:

Phần 1: Bài ca của tự do và niềm vui

Tính chất trẻ thơ trong đạo phật

Quan niệm của phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc

Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

Bài ca của tự do và niềm vui

Những giá trị sống cho tuổi trẻ

Gần, quá gần

Trẻ trung vui đùa

Lời kêu gọi tâm linh

Tự do, bình an và hạnh phúc

Phần 2: Văn hóa là hiểu biết và thương yêu

Văn hóa là hiểu biết và thương yêu

Giáo dục Phật giáo: con đường chuyển hóa toàn diện

Đạo phật trong thế giới ngày nay

Sứ mạng thi sĩ: nhớ và tưởng

Linh hồn hay yếu tính thi ca

Nhân đọc lại tự thú của lev tolstoy

Einstein và con đường hài hòa của đông phương

Khoa học hiện đại và con đườngPhật giáo

Vũ trụ quan tây phương và đông phương

Phần 3: Con đường hạnh phúc

Mùa xuân từ cảm nghĩ đạo phật

Con đường hạnh phúc

Vài suy nghĩ về một nền văn hóa phật tánh

Những giá trị sống trong một viễn cảnh Phật giáo

Đi vào bản tánh của tâm thức

Mùa xuân vĩnh cửu của trí huệ từ bi

Tánh nghe

Tánh thấy

Đều đã thành Phật đạo

Tác giả:

Nguyễn Thế Đăng

Tác phẩm đã in: Thực Tại Thiền (2003), Bát nhã tâm kinh thiền giải (2010),
Thực Hành Con Đường Bồ Tát Qua Kinh Duy Ma Cật (2011), Con người toàn diện,
hạnh phúc toàn diện (2012), 10 tư tưởng Pháp Hoa trong đời sống hằng ngày
(2013), Thực Hành Kinh Kim Cương Bát Nhã (2015)….

Trích đoạn nội dung:

 Chúng ta thấy muôn loài đều đi tìm hạnh phúc.
Ðạo Phật cũng thế, cùng chung với mọi người, đạo Phật đi tìm hạnh phúc. Và nếu
dùng chữ “tu hành” theo cái nghĩa để chỉ cuộc đi tìm hạnh phúc, thực hiện hạnh
phúc, thì quả thật, cả nhân loại không ai mà không tu hành. Người thì tu hành
thực hiện tiền tài, người thì tu hành thực hiện dục lạc, người thì tu hành thực
hiện danh vọng, người thì tu hành thực hiện trí thức… là những thứ mà người
đời cho là hạnh phúc.

Nhưng tiếc thay, vì không thấy
trước tất cả những cái đó đều vô thường, vô ngã; tất cả những thứ đó đều vô
nghĩa trước sự vận hành không ngừng nghỉ của cuộc đời, nghĩa là sự vận hành
không ngừng nghỉ của cái chết, cho nên khổ đau, tiếc hận, không thể nắm giữ là
điều tất yếu.

 Vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống. Đành rằng
ngồi thiền không phải là cách duy nhất để tiếp cận với thực tại, nhưng đó là
cách cụ thể, vừa tầm cho tất cả chúng ta. Hãy ngồi xuống, cảm nhận và thể
nghiệm trong thân tâm này có ánh sáng, có sự bình an càng ngày càng lớn rộng,
có sự ngưng nghỉ của những tư tưởng cứ mãi lao xao trong những vòng quay hữu
hạn của chúng, có tự do, tự do đối với tất cả những gì hữu hạn và tạm thời, có
tình thương, có năng lực, có cái gì vô thượng và siêu việt, và nhiều nhiều thứ
nữa. Thân tâm này chính là con đường đi đến thực tại tối hậu (đây là một cách
nói vì thực tại tối hậu cũng phải là thực tại ban đầu, thực tại bổn nguyên).

 Để đưa con người đến sự sống đúng hầu tiếp cận
với cái chân thật, Phật giáo có rất nhiều pháp môn, phương pháp để chuyển hóa.
Thế nên, ở đây chúng ta chỉ có thể nói đến sự học Phật giáo một cách chung
chung. Sự học và thực hành ấy xảy ra trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian cho đến
khi chết. Nhưng chúng ta có thể tóm tắt con đường Phật giáo là sự chuyển hóa
tâm thức, từ tâm bất tịnh (càng bất tịnh bao nhiêu càng khổ đau bấy nhiêu) đến
tâm thức thanh tịnh (càng thanh tịnh đến đâu càng chứng nghiệm Niết bàn đến
đó). Như vậy, khi nói “từ bỏ” là từ bỏ cái giả (cái này sẽ đem đến khổ đau) để
sống với cái chánh, cái thật (và cái này sẽ đem lại tự do và an lạc).

Phật tánh vốn có ở mỗi con người,
nên một nền văn hóa như vậy đặt trọng tâm và mọi giá trị vào từng con người.
Mỗi người vốn tiềm tàng điều kiện “cần và đủ” để thành tựu nhân cách tối thượng
(Bi, Trí, Dũng) nên chính mỗi người cần được trân trọng dù đang ở trong hoàn
cảnh như thế nào.

Từ cái nhìn này, mọi tương quan
sinh hoạt xã hội càng có ý nghĩa hơn, ít nhất là đồng trên con đường trốn tránh
khổ đau và hướng đến hạnh phúc, con đường thành tựu nhân cách tối thượng.

Khi nhìn chính mình và người
khác với ý nghĩa “Người là Phật sẽ thành”, người ta có được giới luật, không
sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối… Chỉ với sự tôn trọng
trên nền tảng của giới, người ta sẽ cư xử đúng pháp, biết được giá trị của đời
sống, tin yêu mình, người khác và đời sống

Mua sách Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui bản quyền ở đâu.

Quyển sách Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui hiện được bán với giá tham khảo 93.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui PDF

Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui Tác giả Nguyễn Thế Đăng PDF

Tải sách Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui ebook MOBI

Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui EPUB

Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui full

Bài Ca Về Tự Do Và Niềm Vui đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *