Tải sách PDF –  Bác Hồ được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới, Người cũng là nhà giáo dục vĩ đại của nhân dân ta, thời đại ta. Người đã để lại cho nhân dân ta, đội ngũ người làm công tác giáo dục hiện nay và mai sau kho …

Quyển sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ viết bởi Tác giả Đặng Quốc Bảo (Biên soạn) với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 33.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ

✅ Tiêu đề Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ
✅ Tác giả Đặng Quốc Bảo (Biên soạn)
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
✅ Định dạng file Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ .pdf

Tải ebook Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ pdf

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ

Bạn có thể tải sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ

Bác Hồ được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới, Người cũng là nhà giáo dục vĩ đại của nhân dân ta, thời đại ta. Người đã để lại cho nhân dân ta, đội ngũ người làm công tác giáo dục hiện nay và mai sau kho tàng vô giá những tư tưởng giáo dục cách mạng, bao quát nhiều lĩnh vực của sự nghiệp đào tạo lớp người mới của dân tộc.

Không chỉ là nhà tư tưởng giáo dục, Người còn là nhà quản lý giáo dục thực tiễn, nhà sư phạm tài năng, mẫu mực, trong sáng của một nhân cách vô cùng cao đẹp, những cử chỉ giáo dục nhân đạo hết lòng vì người học,tấm gương sáng về “Học không biết chán, dạy người không biết mỏi”….

Tập chuyên khảo này trình bày thu hoạch về một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ bản quyền ở đâu.

Quyển sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ hiện được bán với giá tham khảo 33.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ PDF

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ Tác giả Đặng Quốc Bảo (Biên soạn) PDF

Tải sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ ebook MOBI

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ EPUB

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ full

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *