Tải sách PDF –  Mục lục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, nhân cách sống cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Hồ Chí Minh là người sớm phát hiện, trao gửi và kỳ vọng ở thế hệ thanh niên Việt Nam.Nội dung cơ bản về “5 điều Bác dạy thanh niên”.Thế hệ …

Quyển sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy viết bởi Tác giả TS. Dương Tự Đam với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 12.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy

✅ Tiêu đề Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy
✅ Tác giả TS. Dương Tự Đam
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
✅ Định dạng file Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy .pdf

Tải ebook Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy pdf

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy

Bạn có thể tải sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy

Mục lục

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, nhân cách sống cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh là người sớm phát hiện, trao gửi và kỳ vọng ở thế hệ thanh niên Việt Nam.

Nội dung cơ bản về “5 điều Bác dạy thanh niên”.

Thế hệ trẻ Việt Nam, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Những lời khuyên và lời dạy thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy bản quyền ở đâu.

Quyển sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy hiện được bán với giá tham khảo 12.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy PDF

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy Tác giả TS. Dương Tự Đam PDF

Tải sách Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy ebook MOBI

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy EPUB

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy full

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *