Tải sách PDF –  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước. Người đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho vấn đề này.Tư tưởng thi đua yêu nước của Chỉ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội …

Quyển sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước viết bởi Tác giả Lê Quang Thiệu với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 16.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

✅ Tiêu đề Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước
✅ Tác giả Lê Quang Thiệu
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
✅ Định dạng file Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước .pdf

Tải ebook Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước pdf

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

Bạn có thể tải sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước. Người đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho vấn đề này.

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chỉ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm, tinh thần xây dựng đất nước của nhân dân ta có từ hàng ngàn năm.

Nội dung chính của cuốn sách này bao gồm:

– Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua. Mọi việc đều thi đua.

– Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.

– Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua.

– Thi đua phải có mục đích.

– Thi đua phải có kế hoạch tỉ mỉ.

– Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu.

– Thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến.

– Thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân…

– Thi đua xây dựng con người mới.

– Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước bản quyền ở đâu.

Quyển sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước hiện được bán với giá tham khảo 16.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước PDF

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Tác giả Lê Quang Thiệu PDF

Tải sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước ebook MOBI

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước EPUB

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước full

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *