Tải sách PDF –  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta – kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lịch sử trọng đại này gắn liền với tên tuổi …

Quyển sách Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh viết bởi Tác giả Vũ Thị Kim YếnNguyễn Văn Dương với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 16.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh

✅ Tiêu đề Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh
✅ Tác giả Vũ Thị Kim YếnNguyễn Văn Dương
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Văn hóa Thông tin
✅ Định dạng file Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh .pdf

Tải ebook Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh pdf

Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập - Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải sách Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta – kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lịch sử trọng đại này gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam, người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉ đạo Cách mạng Việt Nam. Từ việc hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đến việc xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, từ việc lãnh đạo Tổng khởi nghĩa đến việc dự thảo và công bố Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều không thể tách rời với công lao trời biển của Người.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập” được biên soạn không ngoài mục đích cung cấp thêm cho bạn đọc tư liệu nghiên cứu về một giai đoạn có tính chất bước ngoặt trong lịch sử dân tộc nói chung, về những giờ phút trong đại trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Để qua đó, khẳng định niềm tự hào khi dân tộc ta, đất nước ta có được Hồ Chủ tịch – vị lãnh tụ vĩ đại có bản lĩnh về trí tuệ, về tư tưởng, về mưu lược ở tầm cao, luôn soi sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp bước.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh bản quyền ở đâu.

Quyển sách Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh hiện được bán với giá tham khảo 16.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh PDF

Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh Tác giả Vũ Thị Kim YếnNguyễn Văn Dương PDF

Tải sách Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh ebook MOBI

Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh EPUB

Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh full

Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập – Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *