Tải sách PDF –  Phần “Phong tục sử” chép các vấn đề về lịch sử phong tục Việt Nam, chế độ tổ chức xã hội, quan chức, phẩm phục, binh phục, luật lệ, tập quán v.v… từ đời Hùng Vương đến đời Chiêu Thống. Về tổ chức xã hội có phân định các xã, …

Quyển sách Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam viết bởi Tác giả Nguyễn Huy Thức với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 22.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam

✅ Tiêu đề Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam
✅ Tác giả Nguyễn Huy Thức
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Văn hóa Thông tin
✅ Định dạng file Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam .pdf

Tải ebook Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam pdf

Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam

Bạn có thể tải sách Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam

Phần “Phong tục sử” chép các vấn đề về lịch sử phong tục Việt Nam, chế độ tổ chức xã hội, quan chức, phẩm phục, binh phục, luật lệ, tập quán v.v… từ đời Hùng Vương đến đời Chiêu Thống.

Về tổ chức xã hội có phân định các xã, châu, huyện. Chia thiên hạ ra làm mười hai bộ, thiết lập các An phủ sứ phó v.v… xã quan để cai trị.

Quan chế thì đặt ra các chức quan, thậm chí định rõ cả cách xưng hô như thân vương gọi là điện hạ, tự thân vương gọi là phủ hạ, công hầu phò mã và nhất phẩm gọi là các hạ v.v…

Quan phục, binh phục thì từ đời nhà Lý đã đặt ra các kiểu quần áo mũ mãng của quần thần văn võ, rồi đến xe ngựa và lọng của các quan. Về tổ chức quân đội đã định ra từng đơn vị như cả nước có mười đạo, mà đạo gồm mười quân, quân gồm mưỡi lữ, lữ gồm mười tốt, tốt gồm mười ngũ, ngũ có mười người v.v…

Về kỷ luật kho tàng thì cấm cả các quan trong triều cũng không được qua mọi chỗ kho tàng. Kẻ nào phạm vào kho và kẻ coi kho để người khác vào được đều bị tội chết.

Về tài chính nhà Trần dùng tiền giấy. Hồ Quý Ly định phép in tiền như: mười đồng vẽ cây rong, ba mươi đồng vẽ sóng nước. Một mạch vẽ mây, hai mạch vẽ rùa v.v… Rồi chép cả việc định thuế ao đầm, dãi dâu, sản vật rừng núi v.v…

Tập quán phong tục còn ghi cả việc mùa xuân không được chặt cây. Cấm phụ nữ trong kinh thành không được bắt chước trang phục trong cung vua v.v… Cùng những điều răn dạy đối với xã hội và binh lính. Những lần dụ cấm đạo Gia-tô v.v… Đó là nội dung đại lược.

Mục lục:

Giới thiệu sách

Lịch sử phong tục

Đặt tên quan thời vua Hùng

Từ ngày Lý Bôn dựng nước

Định quan chế

Tiểu thủ công

Quốc sử độc bản

Trương Trọng

Lý Tiến

Nguyễn Phiên

Nguyễn Đại Pháp sang sứ nhà Nguyên

Đoàn Nhữ Hài

Trần Khắc Chung

Trần Quốc Tuấn

Giai thoại về các sứ thần đi sứ phương Bắc

Sự tích Mạc Đĩnh Chi

Nguyễn Trung Ngạ

Hồ Tông Thốc

Lê Quang Bôn

Giáp Hải

Lê Như Hổ

Vũ Trần Tự

Phạm Khắc Kính.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam bản quyền ở đâu.

Quyển sách Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam hiện được bán với giá tham khảo 22.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam PDF

Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam Tác giả Nguyễn Huy Thức PDF

Tải sách Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam ebook MOBI

Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam EPUB

Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam full

Lịch Sử Phong Tục Và Danh Nhân Nước Nam đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *