Tải sách PDF –  “Quyển “Ngục trung thu” Cụ Phan viết ra trong khi bị giam ở Quảng Đông (1914 – 1917) đã được dịch ra và in. Còn quyển “Tự phê phán” mà Cụ viết ra ở Huế trước khi chết (1941) thì mới được dịch và in một phần đầu ở Huế, nhưng việc xuất …

Quyển sách Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam viết bởi Tác giả Phan Bội Châu với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 28.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam

✅ Tiêu đề Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam
✅ Tác giả Phan Bội Châu
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Thanh Hóa
✅ Định dạng file Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam .pdf

Tải ebook Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam pdf

Bạn có thể tải sách Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam

“Quyển “Ngục trung thu” Cụ Phan viết ra trong khi bị giam ở Quảng Đông (1914 – 1917) đã được dịch ra và in. Còn quyển “Tự phê phán” mà Cụ viết ra ở Huế trước khi chết (1941) thì mới được dịch và in một phần đầu ở Huế, nhưng việc xuất bản đã làm trong điều kiện khó khăn, nên không được chu đáo, vả lại cũng chỉ mới dịch tin được một phần trên mà thôi.

Cho nên, để góp phần vào xây dựng một bộ sử cận đại Việt Nam chúng tôi in quyển dịch “Tự phê phán” này để cung cấp thêm tài liệu cho các bạn hiểu hơn về lịch sử cận đại của nước nhà. Trước khi bạn đọc bản “Tự phê phán” của Cụ Phan, chúng tôi xin giới thiệu bài “Phan Bội Châu trong lịch sử chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam” của Tôn Quang Phiệt để các bạn thêm một tài liệu tham khảo” (Ban nghiên cứu Văn – Sử  – Địa)

Mục lục:

Giới thiệu

Phan Bội Châu trong lịch sử chống thực dân Pháp của dân  tộc Việt Nam

Những điều cần chú ý trước khi đọc

Tựa

Tự phán

Thời kỳ thứ nhất

Thời kỳ thứ hai

Thời kỳ thứ ba

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam bản quyền ở đâu.

Quyển sách Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam hiện được bán với giá tham khảo 28.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam PDF

Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam Tác giả Phan Bội Châu PDF

Tải sách Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam ebook MOBI

Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam EPUB

Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam full

Phan Bội Châu Tự Phê Phán Tài Liệu Tham Khảo Cho Việc Nghiên Cứu Sử Cận Đại Việt Nam đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *