Tải sách PDF –  Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời cách mạng của Người là một tấm gương ngời sáng, một mẫu mực về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, “ Chí công vô tư”… Cuốn sách bao gồm những bài nói, …

Quyển sách Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu viết bởi Tác giả Hồ Chí Minh với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 8.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu

✅ Tiêu đề Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu
✅ Tác giả Hồ Chí Minh
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Trẻ
✅ Định dạng file Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu .pdf

Tải ebook Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu pdf

Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu

Bạn có thể tải sách Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu

Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời cách mạng của Người là một tấm gương ngời sáng, một mẫu mực về “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, “ Chí công vô tư”…
Cuốn sách bao gồm những bài nói, bài viết… của Bác Hồ về vấn đề tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và quan liêu được trích từ “Hồ Chí Minh toàn tập” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.
Sách thuộc bộ sách DI SẢN HỒ CHÍ MINH

Mua sách Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu bản quyền ở đâu.

Quyển sách Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu hiện được bán với giá tham khảo 8.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu PDF

Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu Tác giả Hồ Chí Minh PDF

Tải sách Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu ebook MOBI

Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu EPUB

Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu full

Thực Hành Tiết Kiệm,Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *