Tải sách PDF –  Hàng nghìn năm nay, người đời vẫn có cái nhìn miệt thị đối với Tào Tháo. Thật là oan cho ông quá, nhưng trên đời, ông là được người thanh minh. Cái thế “được làm vua, thua làm giặc” khiến Tào Tháo nhiều khi tàn nhẫn. Thế nhưng, nếu bụng dạ …

Quyển sách Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo viết bởi Tác giả Đỗ Anh Thơ với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 40.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo

✅ Tiêu đề Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo
✅ Tác giả Đỗ Anh Thơ
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Lao động – Xã hội
✅ Định dạng file Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo .pdf

Tải ebook Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo pdf

Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo

Bạn có thể tải sách Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo

Hàng nghìn năm nay, người đời vẫn có cái nhìn miệt thị đối với Tào Tháo. Thật là oan cho ông quá, nhưng trên đời, ông là được người thanh minh. Cái thế “được làm vua, thua làm giặc” khiến Tào Tháo nhiều khi tàn nhẫn. Thế nhưng, nếu bụng dạ độc ác thì làm sao Tháo có thể thu phục được rất nhiều tướng giỏi như vậy? Điền Vi đã chịu chết, khi Tháo đang ôm ấp người tình! Kể cả Quan Công có lúc cũng đã về hàng, chịu ơn Tháo không ít! La Quán Trung đã tô vẽ nên một hình ảnh Quan Công trung với nhà Hán, bịa ra câu chuyện “Hàng hán nhưng không hàng Tào”. Không những thế, bỏ trốn qua năm cửa ải, giết sáu tướng, Tháo đã không nỡ sai tướng tài đuổi theo để giết, nên mới có chuyện Quan Công trả nợ tình nghĩa Tháo ở Hoa Dung.

Tào Tháo hơn đời ở chỗ đối với quân sĩ không giả dối, bày mẹo vặt, lập kế phản phán như Gia Cát Lượng, khiến tướng tài đối phương đến cùng đường phải phản chủ theo mình. Trừ một lần hết lương, Tháo đã bảo quản coi kho cấp lương theo đấu nhỏ. Việc vỡ lỡ, Tháo đã “mượn đầu” ông tướng này để yên lòng quân sĩ rồi sau đó chu cấp bổng lộc hậu cho con cái. Nhìn chung, Tháo là người văn võ toàn tài, thuỷ chung. Chịu ơn biết trả ơn, gặp oán báo oán, không che giấu lỗi lầm của mình. Nói như ngôn ngữ hiện nay là biết phản tư không bảo thủ. Hành động cắt tóc tự xử để thế mạng mà không giết con ngựa đạp lên lúa dân là đáng trọng vì Tháo thật lòng. Xưa cũng như nay, ít có tướng tài nào làm được như vậy…

Tào Tháo là đại diện cho thế lực quân phiệt mới ở phương Bắc đã đánh đông dẹp tây, diệt trừ hết thế lực địa phương cát cứ, tạo thế ổn định cho vùng lưu vực sông Hoàng Hà. Thật ra Tháo không có âm mưu tiến xuống phương Nam. Những trận đánh ở Kỳ Sơn là do Gia Cát Lượng động binh trước. Trận Xích Bích cũng vậy. Tháo thua là vì quân lính không quen sông nước và bị đánh hoả công, đó là bài học để đời…

Mục lục:

Chương 1: Tuổi trẻ chí lớn

Chương 2: Trên danh nghĩa phò vua

Chương 3: Vì hiếu sắc suýt mất mạng, con cùng tướng tâm phúc phải hy sinh

Chương 4: Trận chiến Quan Độ và Xích Bích

Chương 5: Tháo xưng Ngụy Công, tiến đánh Hán Trung

Chương 6: Cuộc chiến Tương Phàn

Chương 7: Tào Tháo qua đời

Chương 8: Gia đình vợ con Tào Tháo

Chương 9: Sự nghiệp thơ văn Tào Tháo

Chương 10: Hậu thế đánh giá về Tào Tháo

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo bản quyền ở đâu.

Quyển sách Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo hiện được bán với giá tham khảo 40.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo PDF

Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo Tác giả Đỗ Anh Thơ PDF

Tải sách Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo ebook MOBI

Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo EPUB

Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo full

Trí Tuệ Mạnh Đức Tào Tháo đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *