Tải sách PDF –  Tập sách Từ Thăng Long đến Lam Sơn và Côn Sơn viết về danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào – Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, gồm 2 phần:br /br /
br /br /
– Phần thứ nhất: Kịch truyện “Nguyễn Trãi từ Thăng Long đến Lam Sơn và Côn Sơn” viết về …

Quyển sách Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn viết bởi Tác giả Tạ Vĩnh với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 34.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn

✅ Tiêu đề Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn
✅ Tác giả Tạ Vĩnh
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Lao động
✅ Định dạng file Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn .pdf

Tải ebook Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn pdf

Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn

Bạn có thể tải sách Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn

Tập sách Từ Thăng Long đến Lam Sơn và Côn Sơn viết về danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào – Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, gồm 2 phần:br /br /
br /br /
– Phần thứ nhất: Kịch truyện “Nguyễn Trãi từ Thăng Long đến Lam Sơn và Côn Sơn” viết về các sự kiện trong đời Nguyễn Trãi dưới dạng vở kịch truyện từ lúc Nguyễn Trãi 5 tuổi đến khi bị tru di tam tộc.br /br /
br /br /
– Phần thứ hai: Phụ lục: 99 bài dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi trong cuốn Ức Trai thi tập, nhằm cung cấp những tư liệu chính xác về con người và sự nghiệp sáng chói của cụ trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao cũng như những thành tựu tuyệt vời về văn chương và thơ ca mà nữ sĩ người Pháp Yveline Feray đã để ra nhiều năm nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ, viết ra tác phẩm gần 1.000 trang và Tổng thống Bill Cliton của Hoa Kỳ đánh giá cụ là nhà chính trị thiên tài người Việt.br /br /
br /br /
br /br /
br /br /
Mục lục:br /br /
br /br /
Phần thứ nhất- Nguyễn Trãi từ Thăng Long đến Lam Sơn và Côn Sơnbr /br /
br /br /
Màn 1br /br /
br /br /
Màn 2br /br /
br /br /
Màn 3br /br /
br /br /
Màn 4br /br /
br /br /
Phần thứ hai- 99 bài dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Trãibr /br /
br /br /
Lời dẫnbr /br /
br /br /
Phần 1: Giới thiệu Nguyễn Trãibr /br /
br /br /
Mục I: Sự cực lòng giúp Nguyễn Trãi có một ý chí sắc thép để có cái nhìn thấu suốtbr /br /
br /br /
Mục II: Phương pháp học của Nguyễn Trãi là chính xác sáng tạo và khoa họcbr /br /
br /br /
Mục III: Nguyễn Trãi rất giỏi toán đặc biệt là môn vận trù họcbr /br /
br /br /
Phần 2: 99 bài thơ chữ Hán (dịch) của Nguyễn Trãibr /br /
br /br /
Thính Vũbr /br /
br /br /
Tặng hữu nhânbr /br /
br /br /
Thôn xá thu châmbr /br /
br /br /
Loạn hậu cảm tácbr /br /
br /br /
Kỳ cửu dị trai trần côngbr /br /
br /br /
Thanh minhbr /br /
br /br /
Ký hữubr /br /
br /br /
Thu dạ khách cảmbr /br /
br /br /
Hạ nhật mạn thànhbr /br /
br /br /
Họa tân trai vậnbr /br /
br /br /
Quy Côn Sơn chu trung tácbr /br /
br /br /
Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tácbr /br /
br /br /
Quan hảibr /br /
br /br /
Lâm cảnh dạ bạcbr /br /
br /br /
Thần phù hải khẩubr /br /
br /br /
Hải khẩu dạ bạc hữu cảmbr /br /
br /br /
Long đại giangbr /br /
br /br /
Thượng nguyên hộ giá chu trung tácbr /br /
br /br /
Quan duyệt thủy trậnbr /br /
br /br /
Hạ quy Lam Sơn 1br /br /
br /br /
Mừng về Lam Sơn 2br /br /
br /br /
Đề kiếmbr /br /
br /br /
Hạ tiệp 1br /br /
br /br /
Hạ tiệp 2br /br /
br /br /
Hạ tiệp 3br /br /
br /br /
Hạ tiệp 4br /br /
br /br /
Chu công phụ thành vương đồbr /br /
br /br /
Đề bá nha cổ cầm đồbr /br /
br /br /
Thứ vận trần thượng thư đề Nguyễn Bố Chánh thảo đườngbr /br /
br /br /
Thu dạ dữ hoàng giang Nguyễn Nhược Thủy đồng phúbr /br /
br /br /
Đoan ngọ nhậtbr /br /
br /br /
Ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Thu dạ khách cảmbr /br /
br /br /
Tức sựbr /br /
br /br /
Thứ cúc pha tặng thibr /br /
br /br /
Đề thạch trúc oabr /br /
br /br /
Đục thúy sơnbr /br /
br /br /
Vọng doanhbr /br /
br /br /
Quá thần phù hải khẩubr /br /
br /br /
Chu trung ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Chu trung ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Đề ngọc thanh quánbr /br /
br /br /
Đề yến tử sơn hoa yên tựbr /br /
br /br /
Vân đồnbr /br /
br /br /
Bạch đằng hải khẩubr /br /
br /br /
Tĩnh an vãn lậpbr /br /
br /br /
Oan thánbr /br /
br /br /
Ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Vãn lậpbr /br /
br /br /
Đề sơn điểu hô nhân đồbr /br /
br /br /
Đề đông sơn tựbr /br /
br /br /
Họa hương tiên sinh vận giãn chư đồng chíbr /br /
br /br /
Mạn hứngbr /br /
br /br /
Mạn hứng 2br /br /
br /br /
Khúc nhàn họa Côn Sơn đồbr /br /
br /br /
Đề trình xử sĩ vân oa đồbr /br /
br /br /
Đề từ trọng phủ canh ấn đườngbr /br /
br /br /
Đề Hà Hiệu Úy bạch vân tư thânbr /br /
br /br /
Thu nhật ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Mạn hứngbr /br /
br /br /
Mạn hứng 2br /br /
br /br /
Mạn hứng 3br /br /
br /br /
Mạn thành br /br /
br /br /
Mạn thành 2br /br /
br /br /
Thù hữu nhân kiến kýbr /br /
br /br /
Họa hữu nhân yêu hà ngụ hứngbr /br /
br /br /
Họa hữu nhân yêu hà ngụ hứngbr /br /
br /br /
Tống tăng đạo khiêm quy sơnbr /br /
br /br /
Hải khẩu dạ bạt hữu cảmbr /br /
br /br /
Giang thànhbr /br /
br /br /
Đề vân oabr /br /
br /br /
Mộng trung sơnbr /br /
br /br /
Mộ xuân tức sựbr /br /
br /br /
Trần đầu xuân độbr /br /
br /br /
Hý đềbr /br /
br /br /
Tức hứngbr /br /
br /br /
Văn hứngbr /br /
br /br /
Mạn thànhbr /br /
br /br /
Mạn thànhbr /br /
br /br /
Thử vận hoàng môn thị lang cúc pha hạ tân cư thànhbr /br /
br /br /
Đồ trung ký thao giang hà thứ sử trình thiêm hiếnbr /br /
br /br /
Thư nguyệt ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Hạ nhật mạn thànhbr /br /
br /br /
Tiên du tựbr /br /
br /br /
Đề bão phúc nhambr /br /
br /br /
Côn Sơn cabr /br /
br /br /
Quá hảibr /br /
br /br /
Tầm châubr /br /
br /br /
Bình Nam dạ bạcbr /br /
br /br /
Ngô châubr /br /
br /br /
Du Hoa Nam tựbr /br /
br /br /
Thiều Châu văn hiến miếubr /br /
br /br /
Quá lĩnhbr /br /
br /br /
Giang tâybr /br /
br /br /
Thái thạch hoài cổbr /br /
br /br /
Đồ trung ký hữubr /br /
br /br /
Ký hữubr /br /
br /br /
Chu trung ngẫu thànhbr /br /
br /br /
Phụ lụcbr /br /
br /br /
Bạch đằng giang phúbr /br /
br /br /
Xương giang phúbr /br /
br /br /
Ngọc tĩnh liên phúbr /br /
br /br /
Tiền xích bích phúbr /br /
br /br /
Mời bạn đón đọc.br /br /

Mua sách Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn bản quyền ở đâu.

Quyển sách Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn hiện được bán với giá tham khảo 34.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn PDF

Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn Tác giả Tạ Vĩnh PDF

Tải sách Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn ebook MOBI

Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn EPUB

Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn full

Từ Thăng Long Đến Lam Sơn Và Côn Sơn đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *