Tải sách PDF –  Nội dung sách khắc họa những nét cơ bản về vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Mặt trận Việt Minh (1941-1951), nhờ sự lãnh đạo tài tình của Người, mà Việt Minh đã đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, đánh đổ thực dân Pháp, phát xít Nhật, …

Quyển sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh viết bởi Tác giả với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 44.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh

✅ Tiêu đề Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh
✅ Tác giả
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Trẻ
✅ Định dạng file Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh .pdf

Tải ebook Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh pdf

Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh

Bạn có thể tải sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh

Nội dung sách khắc họa những nét cơ bản về vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Mặt trận Việt Minh (1941-1951), nhờ sự lãnh đạo tài tình của Người, mà Việt Minh đã đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân, đánh đổ thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh bản quyền ở đâu.

Quyển sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh hiện được bán với giá tham khảo 44.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh PDF

Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh Tác giả PDF

Tải sách Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh ebook MOBI

Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh EPUB

Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh full

Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *