Tải sách PDF –  Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị
lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và
khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân …

Quyển sách Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia viết bởi Tác giả Nhiều tác giả với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 120.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia

✅ Tiêu đề Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia
✅ Tác giả Nhiều tác giả
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Thông tin & truyền thông
✅ Định dạng file Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia .pdf

Tải ebook Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia pdf

Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia

Bạn có thể tải sách Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị
lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và
khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân.
Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân
văn hóa thế giới.Trong khối di sản tinh thần mà Người để lại cho dân tộc
Việt Nam, có 5 di sản đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là:
Đường Kách mệnh; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và
“Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Mỗi di sản mà người để lại đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao
và luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những
thắng lợi vẻ vang và đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong đó, Bảo vật Quốc gia “Đường Kách mệnh” là sự vận dụng sáng tạo lý
luận của chủ nghĩa Mác – Lênin trong đấu tranh giải phóng dân tộc gắn
với cách mạng vô sản, là nền tảng cho việc tìm hướng đi mới cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam và được coi là văn kiện
lý luận chính trị đầu tiên của Đảng, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối
cách mạng Việt Nam.

Bảo vật Quốc gia“Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, giúp
chúng ta hình dung được thế giới tâm hồn nhiều cung bậc của Người, thấy
được tầm vóc trí tuệ của một chân dung vĩ đại, với khát vọng cao đẹp
nhất là “Độc lập cho dân tộc và Tự do cho con người”.

Bảo vật Quốc gia “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” là bản viết tay của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, có giá trị lịch sử như một Cương lĩnh kháng
chiến, chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường lối chiến
tranh nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống anh
hùng, bất khuất, quyết hi sinh để giành lại độc lập cho dân tộc; là mệnh
lệnh tiến công cách mạng, tạo khí thế để nhân dân cả nước đứng lên
chiến đấu với mọi vũ khí sẵn có với một ý chí quyết đánh đuổi quân xâm
lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

Bảo vật Quốc gia “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” là một Văn
kiện lịch sử có giá trị như một lời hịch kêu gọi toàn dân tộc, một cuộc
vận động lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc đoàn kết, thống
nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin, siết chặt đội ngũ để bước vào
giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

“Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Bảo vật Quốc gia cuối cùng mà
Người để lại là sự kết tinh tinh thần tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao
đẹp suốt đời phấn đấu hi sinh vì nước vì dân; vạch ra những định hướng
mang tính Cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến
thắng lợi; là những lời căn dặn thiết tha; là sức mạnh thôi thúc toàn
dân tộc hành động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tái hiện 5 bảo vật Quốc gia của Người không chỉ nhằm tôn vinh và
ngợi ca các giá trị di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, mà còn giúp
cho mỗi chúng ta có thể soi mình vào tấm gương đạo đức vĩ đại của Người
để tin tưởng và đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do
của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh 5 bảo vật Quốc gia
được trình bày một cách trang trọng, bạn đọc còn được tiếp cận những
dòng cảm xúc của các nhà phê bình văn học trong và ngoài nước khi nghiên
cứu về các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia bản quyền ở đâu.

Quyển sách Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia hiện được bán với giá tham khảo 120.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia PDF

Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia Tác giả Nhiều tác giả PDF

Tải sách Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia ebook MOBI

Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia EPUB

Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia full

Hồ Chí Minh Và 5 Bảo Vật Quốc Gia đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *