Tải sách PDF –  Cuốn sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của những nhà quân sự, những tướng lĩnh nổi tiếng thế giới, về thực tiễn quân sự, nghệ thuật chỉ huy, những khía cạnh, những con đường mà họ từng trải qua …

Quyển sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới viết bởi Tác giả Nhóm Elicom với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 39.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới

✅ Tiêu đề Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới
✅ Tác giả Nhóm Elicom
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
✅ Định dạng file Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới .pdf

Tải ebook Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới pdf

Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới

Bạn có thể tải sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới

Cuốn sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của những nhà quân sự, những tướng lĩnh nổi tiếng thế giới, về thực tiễn quân sự, nghệ thuật chỉ huy, những khía cạnh, những con đường mà họ từng trải qua với những vinh, nhục, thăng, trầm…

Nội Dung:
Actua Oenxli – quận công Oellinton – đệ nhất

Adon Pho Hitle

Alechixangdro vĩ đại

Alecxandro Vaxilievich Xuvurop

Alanh Phrenxix Bruc

Alecxander Harold Rupert

Anpherd Taier Menkhen

Attila

Aghtoan Hangri Giomini

Bernard Loi Montgomeri

Cac Lo vĩ đại

Cac Phon Claudevich

Cac – Studan

Cac XII

Chester Nimitz William

Devit Glasgo Phanrragat

Djon Arbatnot Fisher

Duoat Devit Aixenhao

Duylat Macatua

Ecnan Cooc Tex

Ecman – Moris

Edward I

Edmund Henry Allenbi

Epghoni Xavoiki

Ferdinand Fosh

Gacnet Giodep Uolxli

Gebkhard Lebrekht Fon Bliukher

Georgi Konstantinovits Jukov

Giooc Oashinton

Gioc Ketlet Macsan

Gion Secsin hay Quận công Manboro

Gion Phređerich Char Phulo

Gion Giodep Pocsin

Giana d’Aric

Gian Batik Baket de Gribovan

Gioocgio Duyn

Gioocgio Patton

Guxtap Adonpho

Haniban

Hangri de la tua Doocven de Turen

Henmut Cac Benkhad Phon Monke

Horaxio Neuxon

Hoxe do Xan Mactin

Horasi Herbert Kitchener

Iosip Bros Tito

Iogan Xerklas Fon Tilli

Isorocu Iamamoto

Ivan Stepanovich Konhiev

Iuli Xeda

Jozeppe Garibaldi

Julio Due

Karl Gustav Emil Fon Mannergiem

Karl Dionhits

Khiakhiro Togo

Khains Huderian

Kir vĩ đại

Kolin Kempbell

Lennart Torstensson

Lui Alecxandro Becchie

Lui II de Buoc Bon

Mixen Nay

Morix Naxaoxki

Moshe Daian

Mustafa Kemal (Atatiurk)

Napoleon I

Noocman Svacxcoppho

Olivo Cromoen

Oma Nenxon Brenli

Owin Rommel

Phranxixco Pixapo

Phridrich vĩ đại

Phecnandet Gonxalode Coocdoba

Phidel Castro

Pie đệ nhất

Phorederich Xlay Robots

Ranpho Eboccrombi

Richard I. Trái tim sư tử

Robret Edward Li

Tameclan

Tomat Cotroray

Tôn Tử

Trighix Khan hay Thành Cát Tư Hãn

Traka

Uynphindo Xcot

Uylixo Ximxon Grant

Vinhem – Người chinh phục

Võ Nguyên Giáp

Xamuel (Xem) Huston

Xaladin

Xebaxtian Le Prextro de Voban

Xelim I

Ximon Boliva

Xupion Aphricanxki

Xuleiman I

X.X.Arnold.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới bản quyền ở đâu.

Quyển sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới hiện được bán với giá tham khảo 39.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới PDF

Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới Tác giả Nhóm Elicom PDF

Tải sách Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới ebook MOBI

Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới EPUB

Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới full

Những Tướng Lĩnh Nổi Tiếng Thế Giới đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *