Tải sách PDF –  Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta; là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh …

Quyển sách Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết bởi Tác giả với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 24.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh

✅ Tiêu đề Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh
✅ Tác giả
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Quân đội nhân dân
✅ Định dạng file Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh .pdf

Tải ebook Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh pdf

Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải sách Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta; là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta.

Suốt cả cuộc đời, Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người dành tất cả tình thương yêu cho đồng bào, đồng chí, già, trẻ, gái, trai, miền xuôi, miền ngược, Bắc cũng như Nam. Dù ở đâu hay trên cương vị nào, hành động của Người luôn tót lên tình cảm chân thành, tha thiết, gần gũi với mọi người, vì nhân dân, vì đất nước. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và noi theo.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Phần thứ hai: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Phần thứ hai: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh bản quyền ở đâu.

Quyển sách Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh hiện được bán với giá tham khảo 24.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF

Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tác giả PDF

Tải sách Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh ebook MOBI

Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh EPUB

Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh full

Tấm Gương Đạo Đức Cuả Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *