Tải sách PDF –  Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc:Quản Trọng đã nhiệm chính làm Tể Tướng ở Tề, nhân vật Tề nhỏ hẹp, ở bờ biển mà lưu thông hoá vật tích tụ tiền của, làm cho nước giàu binh mạnh. Dân chúng yêu ghét cái gì thì cũng yêu ghét cái …

Quyển sách Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc viết bởi Tác giả Dương Diên Hồng với chủ đề Danh nhân và được bán với giá 11.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc

✅ Tiêu đề Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc
✅ Tác giả Dương Diên Hồng
✅ Chủ đề Danh nhân
✅ Nhà xuất bản Nxb Lao động
✅ Định dạng file Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc .pdf

Tải ebook Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc pdf

Tể Tướng Quản Di Ngô - Nhà Chính Trị Lỗi Lạc

Bạn có thể tải sách Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc

Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc:
Quản Trọng đã nhiệm chính làm Tể Tướng ở Tề, nhân vật Tề nhỏ hẹp, ở bờ biển mà lưu thông hoá vật tích tụ tiền của, làm cho nước giàu binh mạnh. Dân chúng yêu ghét cái gì thì cũng yêu ghét cái đó, cho nên ông bảo rằng: “kho lẫn đầy rồi mới biết lễ tiết, y thực đủ rồi mới biết vinh nhục. Người trên có pháp độ thì sáu người thân mới được yên ổn, bốn mối không rõ ràng thì quốc gia tất bị diệt vong. Mệnh lệnh ban xuống thì như nguồn nước xuôi dòng, phải thuận lòng dân, cho nên lời bàn luận thì không cao xa mà dễ thi hành, dân chúng muốn gì thì cấp cho cái đó, không muốn cái gì thì trả cái đó. Ông làm chính trị khéo chuyển hoạ thành phúc, gỡ bại thành thắng quý sự phân biệt nặng nhẹ cẩn thận về việc cân nhắc lợi hại. Nguyễn Hiến Lê còn viết trong sử Trung Quốc rằng: Quản Trọng nhà chính trị có tài nhất thời Xuân Thu, được vua Tề rất tin và trọng. Tuy Quân Trọng xuất thân trong giới bình dân mà Hoàn Công dùng làm tướng quân quyền hơn cả các cha anh của nhà Vua”.

Các sử gia xưa nay đã viết về Quản Trọng như trên.
Quản Trọng có công với người Trung Hoa, cho nên đời sau, Khổng Tử cũng phải khen ông trong luận ngữ: Quản Trọng giúp Hoàn Công, khiến Hoàn Công làm bá các chư hầu, thiên hạ quy về một mối, nhân dân đến ngày nay còn mang ơn ông”.

Mời bạn đón đọc.

Mua sách Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc bản quyền ở đâu.

Quyển sách Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc hiện được bán với giá tham khảo 11.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc PDF

Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc Tác giả Dương Diên Hồng PDF

Tải sách Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc ebook MOBI

Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc EPUB

Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc full

Tể Tướng Quản Di Ngô – Nhà Chính Trị Lỗi Lạc đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *