Tải sách PDF –  Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa gồm 19 chủ điểm. Ở mỗi chủ điểm có phần ghi và dịch những danh ngôn, kèm theo một số truyện cũng lấy từ thư tịch cổ Trung Hoa nhằm minh hoạ các chủ điểm. Tất cả có 862 câu danh ngôn và 81 truyện cổ. Ở …

Quyển sách Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa viết bởi Tác giả Trần Trọng Sâm với chủ đề Sách học làm người và được bán với giá 48.000đ. Hãy mua sách để ủng hộ tác giả bạn nhé.

Tổng quan về sách Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa

✅ Tiêu đề Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa
✅ Tác giả Trần Trọng Sâm
✅ Chủ đề Sách học làm người
✅ Nhà xuất bản Nxb Văn hóa Thông tin
✅ Định dạng file Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa .pdf

Tải ebook Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa pdf

Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa

Bạn có thể tải sách Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa PDF bên dưới tại đây.

TẢI SÁCH PDF NGAY

Giới thiệu Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa

Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa gồm 19 chủ điểm. Ở mỗi chủ điểm có phần ghi và dịch những danh ngôn, kèm theo một số truyện cũng lấy từ thư tịch cổ Trung Hoa nhằm minh hoạ các chủ điểm. Tất cả có 862 câu danh ngôn và 81 truyện cổ. Ở đây là cả một kho báu về trí tuệ, về tinh thần, về tư tưởng, về cách sống, cách đối nhân xử thế của các bậc thánh triết, các nhà tư tưởng; các bậc đại gia của Trung Hoa xưa. Biết bao danh ngôn xưa nay đã từng thấm vào máu thịt của cha ông ta thưở trước trong khi ra sức xây dựng nền văn hoá dân tộc.
br /br /br />
br /br /br />
Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa đúng là nhắc lại lời người xưa, chuyện đời xưa tít tận bên Trung Hoa nhưng lại rất gần gũi với những vấn đề lớn mà cuộc sống của đất nước ta đang đặt ra và đòi hỏi có những suy nghĩ sâu sắc, những giải pháp tối ưu.Đất nước chúng ta hôm nay đang bước vào thời kỷ hội nhập thế giới mà một khẩu hiệu đã được đề ra rất thuận với lòng dân là hoà nhập nhưng không hoà tan, đang ra sức xây dựng một nền văn hoá hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc…mà nếu sao lãng, đểnh đoảng với kho báu trí tuệ, xa rời tinh thần văn hoá phương Đông cổ truyền cũng là xa rời văn hoá dân tộc cổ truyền thì liệu các chủ trương, các mục tiêu cao đẹp được đề ra đó sẽ là gì trong dự đoán của chúng ta?br /br /br />
br /br /br />
Xin trân trọng giới thiệu và mời bạn đón đọc.

Mua sách Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa bản quyền ở đâu.

Quyển sách Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa hiện được bán với giá tham khảo 48.000đ, bạn có thể mua trược tiếp sách tại đây.

Tìm kiếm liên quan

Download Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa PDF

Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa Tác giả Trần Trọng Sâm PDF

Tải sách Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa ebook MOBI

Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa EPUB

Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa full

Ý Hay Lời Đẹp Trong Văn Hoá Cổ Trung Hoa đọc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *